Spesialbetong

Dette kan være alt fra høyfast betong til lavvarme betonger, og kvaliteter som benyttes med arketektoniske formål samt tilsatt farge eller andre valgfrie materialer.


Farget betong

Betong kan leveres i bredt spekter av farger. Fargestoffer tilsettes under produksjonen. Skal betongen slipes er det viktig å velge egnet steinmateriale, og vi anbefaler ofte at det gjøres en prøvestøp.

 

Selvkomprimerende betong (SKB)

Selvkomprimerende betong (SKB) har meget gode flyteegenskaper, som gjør at den fyller ut formen bedre enn vanlig betong. Betongen skal heller ikke vibreres. Dette gjør støpearbeidet enklere, men formen må være helt tett for å få et godt resultat. Selvkomprimerende betong gir en fin overflate, og krever mindre etterbehandling, som for eksempel sparkling og sliping.

 

Fiberarmert betong

Fiberarmert betong er tilsatt stålfiber og egner seg godt til støping av gulv i boliger, næringsbygg og garasjer.

Betong som er tilsatt stålfiber kan erstatte vanlig armering i gulv som står på grunn, og fjerner utfordringene og merarbeidet med å få til riktig plassering av armering. Stålfiberarmeringen fordeles gjennom hele tverrsnittet og absorberer derfor mer spenninger enn tradisjonell armering. Dette reduserer faren for riss og sprekker.

Ved bruk av stålfiber på gulv og dekker, anbefaler vi å overflatebehandle gulvet ved å bruke stålglatting. Dette for å minimere fiberoppstikk og eventuelle rustflekker på overflaten. Oppstikk kan medføre punktering, og at folk kan stikke seg på dem dersom de går på gulvet uten sko.

 

Betong i glidestøp

Betong for glidestøp brukes til produksjon av store og kompliserte betongkonstruksjoner. Ved glidestøping støpes betongen ut i en glidestøp som løftes ved jevne mellomrom.

Ønsker du mer informasjon?