Betongbil med kort renne (1,5m)

Vi har betongbiler med kort renne som ofte kalles «vanlig bil». De største (semitrailer ) kan laste opp til 11 m³ betong. Kort renne hektes under trommelen ved levering og betongen renner ved selvfall når trommelen kjøres på tømming.

Ønsker du mer informasjon?