Vi hjelper villbiene

I Norge er en av tre biearter utrydningstruede. Ved å støtte prosjektet Pollinator-Park bidrar Skedsmo Betong til at villbiene finner mat og husly.

Villbiene er viktige både for samspillet i naturen og for matproduksjonen. Svært mange ulike typer frukt, bær og grønnsaker er helt avhengige av pollinerende insekter for å utvikle seg. Tap og forringelse av leveområder regnes som den største trusselen mot villbiene. Som Pollinator-Venn i prosjektet Pollinator-Park, tar Skedsmo Betong samfunnsansvar og konkrete tiltak innen bærekraft. En Pollinator-Park består av en blomstereng av regionale blomster som sikrer villbiene mat gjennom hele sesongen, pluss boliger de kan bo i. Målet med prosjektet er å forbedre villbienes levevilkår og spre kunnskap til befolkningen.

– Som ivrige arbeidsbier ønsker vi i Skedsmo Betong å være med å motvirke den negative utviklingen. Vår støtte er med å bidra til etablering og vedlikehold av parkene, forteller daglig leder Lars Børrud. 

Første Pollinator-Park ble åpnet i Lillestrøm på selveste verdensdagen for bier, 20. mai 2023. Ingen er så effektive og arbeidsomme som biene. Du finner mer detaljer om dette viktige prosjektet på tinyworkers.no.