Funksjonsbetong

Betong typer som er tilpasset og avgrenset til spesifikke mål som gulv, garasje, vegg, landbruks formål mm.

Ringmurselementer

Thermomur er forskalingselementer som stables som byggeklosser, og som etter å ha blitt fylt med betong gir en ferdig vegg med tosidig isolering. Skedsmo Betong har egne betongresepter for disse formene, som gjerne inneholder noe mindre stein. Etter støping framstår grunnmuren og veggene som en solid, ferdig isolert konstruksjon. Formene benyttes som byggesystem og vegger i bolighus, industrilokaler mm.

 

Landbruk

Det er viktig å bruke riktig betong til landbrukskonstruksjoner slik at betongen kan stå imot nedbrytningsmekanismer fra gjødsel og avføring fra husdyrene. Det benyttes ekstra silika i betongen, minimum 4 prosent for å sikre lang levetid for konstruksjonene.

Silika har positiv effekt på bestandigheten, og bidrar til at betongen blir ekstra tett og motstandsdyktig mot kjemisk nedbryting. Betongresepten tilfredsstiller bestandighetskravet i NS.EN 206.

 

Fugefritt

Ved bruk av fugefri betong er det ikke nødvendig med dyblede kontraksjonsfuger eller rissanvisere. Arealer opptil 2 500 m2 kan støpes i ett felt, og kostnader knyttet til etablering av fuger fjernes.

Dybler benyttes til innstøping ved skjøter i betongen. Rissanviser betyr at det skjøtes eller skjæres planlagt riss i betongdekket.

 

Gulv

Gulvbetongene våre er betongtyper tilpasset for gulv med minimumstykkelser på 100mm. Husk tilleggs armering og reduksjon av fastholdningspunkter ved røroppstikk og lignende. Når det gjelder betong overflater, så er det kun fantasien som setter en stopper. Ta kontakt med oss så skal vi være behjelpelige med å finne løsninger.

 

Jordfuktig betong

Jordfuktig betong brukes ved setting av kantstein og bakstøp. Det er viktig å vite at denne betongløsningen ikke er godkjent som konstruksjonsbetong i henhold til Norsk Standard

 

Drensbetong

Drensbetong er en betong som drenerer overflatevann til underliggende lag. Drensbetong består i grove trekk av knuste steinmaterialer uten finstoff, og med en begrenset andel av mindre kornfraksjoner. Det tilsettes lite, og kun nok sement/mørtelpasta til at tilslaget oppnår en punktuell liming. Bruksområder er blant annet fortau, rundkjøringer, parkeringsplasser og golfbaner.

Ønsker du mer informasjon?