Normalbetong

Betong består av vann, sement, tilslag og tilsetninger. Tilslag er et samleord for sand, pukk og stein. Normalbetong er betegnelsen for betong som har en tetthet på mellom 2000 kg/m³ og 2600 kg/m³.

Dette er den vanligste typen betong, og den de fleste kjenner til.

Betongen selges både til private og profesjonelle, og kan brukes til alt fra hobbyprosjekter, gulv, støttemurer, bruer, tunneler mm.  

Ønsker du mer informasjon?