Etikk

Etikk i Skedsmo Betong

Det norske samfunnet/myndighetene setter strenge krav til leverandørenes holdninger og beskrevne retningslinjer når det gjelder etikk og antikorrupsjon.

Skedsmo Betong er en del av NCG konsernet. Det er derfor særdeles viktig at bedriften har klare retningslinjer når det gjelder etikk, både internt og eksternt. At vi har dette beskrevet og innarbeidet er i økende grad en forutsetning for å få bli leverandør til det offentlige eller å være leverandør i prosjekter der det offentlige er byggherre.

Korrupsjon

Skedsmo Betong er imot alle former for korrupsjon og vi følger til enhver tid norske lover og regler.

Personalpolitikk og etikk

Vår personalpolitikk skal være forankret i de lover og avtaler som regulerer forhold i arbeidslivet.

Videre skal vår personalpolitikk ha en naturlig forankring i et verdigrunnlag som legges til grunn for våre handlinger og beslutninger med særlig vektlegging av:

  • Høy etisk standard
  • Klare kvalitetskrav
  • God intern og ekstern informasjon
  • Medvirkning
  • Respekt for fortrolig informasjon
  • Ta ansvar for mål og resultater
  • Høy kompetanse på alle medarbeidere og en målrettet kompetanseutvikling
  • God motivasjon og anerkjennelse for innsats
  • Ansvar under frihet