Miljøbetong

Miljøbetong

Miljøbetong er en innovativ løsning som halverer CO2-utslippet samtidig som pumpbarhet, støpelighet og andre viktige egenskaper ivaretas.

Slagg og silika blir benyttet i større utstrekning, og ved vinterstøping blir avbindingen og fasthetsutviklingen noe tregere ved lavere temperaturer. Det er derfor viktig med gode herdetiltak.

Det er viktig at byggherre, prosjekterende ressurser, entreprenør og Skedsmo Betong gjennomgår løsningen før bruk.

Ønsker du mer informasjon?