Før du bestiller

De mest stilte spørsmålene; hva du trenger og hvordan du gjør det riktig

Dette bør du vite før du skal støpe

Betong er et solid og bestandig materiale, og derfor er det viktig å gjøre alt riktig når du skal støpe. Dette må du ha oversikt over før du bestiller betong fra oss.

 • Hva skal støpes?
  Skal du bygge hus, hytte, garasje, støttemur eller ny uteplass? Vi kan være behjelpelig og veilede deg med riktig betong til ditt prosjekt, men vi kan ikke være ansvarlige for endelig valg av kvalitet og egenskaper på betongen.

 • Hvem utfører støpingen?
  Støper du selv eller har du leid inn fagfolk? Betong er ferskvare og planleggingsfasen er svært viktig for å unngå forsinkelser under selve støpe jobben da dette kan forringe betongens kvalitet og ferske egenskaper.

 • Hvor mye betong trenger du?
  Voluminnholdet i forskallingen kan du beregne med ( L x B x H ). Du bør vurdere en sikkerhetsmargin basert på forholdene i støpeform, alt ettersom ujevnt underlag eller underlag som vil bli komprimert av betongens egenvekt kan øke behovet noe.

 • Hva slags armering kreves?
  Skal du benytte tradisjonelt armerings nett eller ønsker du betongen ferdig armert? Vi leverer fiberarmert betong til ditt prosjekt.

 • Hva slags utstyr må betongbilen ha?
  Våre biler kan leverer så tett på forskaling som fra 1,5 meter og opptil 28 meter. Ved behov for lengre avstander til forskalling, kan vi bistå med separate tårnpumper eller slanger.

  Det er viktig å vurdere alle hindringer som høydeforskjeller, hjørner på hus og bygninger eller andre forhold på plassen som kan være til hinder for valgt utstyr. Se lenke for våre leveringsalternativer.

 • Skal betongen etterbehandles med sliping eller annet?
  Skal betongen slipes, påføres struktur og mønster eller være gjennomfarget? Blir betongen et synlig sluttprodukt eller lukket igjen av andre bygningselementer? Dette er elementer som må være avklart på forhånd.

 • Tåler veien frem til byggeplassen vekten av betongbilen som kan veie mer enn 32 tonn?
  Det er viktig at forholdene på byggeplass er tilrettelagt for å motta en så tung bil. Det må hensyntas restriksjoner på akseltrykk og bæreevne på vei, og spesielt på våren ved teleløsningen kan dette by på noen utfordringer som må vurderes før bestilling.

 • Er det andre hindringer, som for eksempel strømledninger eller telefonkabler?
  Sikkerhetsavstand til nærliggende høyspentledninger må være avklart med linjeeier eller strømleverandør før betongbilen ankommer plassen. Hvis dette ikke er avklart på forhånd, returnerer betongbilen for kundens regning og det vil i tillegg påløpe returavgift på betongen som er bestilt.

Ønsker du mer informasjon?