Bærekraftsmål

Vårt hovedmål: Vi skal ikke forurense.

Miljøsertifisert NS-EN ISO 14001

De globale klimautfordringene er et felles ansvar, noe Skedsmo Betong prioriterer høyt. Vår målsetting er å drive vår virksomhet uten å skade miljøet.

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at våre produkter og vårt forbruk skal ha et så miljøvennlig og bærekraftig livsløp som mulig gjennom hele sin produksjonsprosess.

FN har definert 17 bærekraftsmål som tar for seg bærekraftig samfunnsutvikling på tre områder; økonomisk, sosialt og miljømessig. Vi har særlig fokus på følgende mål:

 • Skedsmo Betong er opptatt av å handle fra seriøse aktører, som vil si at vi krever at våre leverandører og produsenter har gode lønns- og arbeidsforhold i henhold til lovkrav.
 • Vi vil foreta en aktsomhetsvurdering av samtlige leverandører i første halvår av 2023.
 • Alle ansatte skal ha arbeidskontrakter, og sikres et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Skedsmo Betong er imot alle former for korrupsjon og vi følger til enhver tid norske lover og regler. Vi har klare regler for våre ansatte, og aksepterer ingen former for korrupsjon.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å minske ressursbruk, miljøødeleggelser og klimautslipp.

 • Skedsmo Betong har som mål å kildesortere 70% i 2023, og 85% innen 2025.
 • Det planlegges ny fabrikk på Skedsmo hvor det legges til rette for gjenbruk av returbetong, overskuddsvann og sertifisert resirkulert tilslag.
 • Det prioriteres kortreiste råvarer med strenge kvalitetskrav.

Målet dreier seg om å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

 • Skedsmo Betong jobber kontinuerlig med å optimalisere betongresepter for å redusere CO2-avtrykket. Vi benytter kortreiste råvarer, i tillegg benyttes det sement som bruker mindre energi og CO2 ved produksjon.
 • Graf som viser CO2 reduksjon på opptil 70% siden 2015 ved bruk av våre mest miljøvennlige betongresepter: • I løpet av 2024 skal 20% av den totale bilparken være fossilfri.
 • Vårt mål er å bli Norges (eller Nordens) første utslippsfrie betongfabrikk.
 • Vi skal i vår produksjon kun benytte energi fra fornybare energikilder.

For å lykkes med bærekraftsmålene må myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

 • Gjennom et samarbeid med råvareleverandører, transportører og kunder, skal Skedsmo Betong jobbe for å oppfylle bærekraftsmålene.
 • Det legges til rette for bruk av resirkulert tilslag i produksjonen, og gjenbruk av nedknust betong.
 • Alt vi produserer av betong er lavkarbonbetong, dette gir inntil 50% lavere CO2-utslipp/ m³ enn bransjereferansen.  
 • Lavkarbonbetong klassifiseres ut ifra verdier satt for maksimalt tillatt klimagassutslipp/m³, der grenseverdien blir delt inn i 4 klasser. Målet er at vi skal ha minst to prosjekter i året der betong i lavkarbonklasse ekstrem brukes.