Levering

Betongbil med kort renne (1,5m)

Vi har betongbiler med kort renne som ofte kalles «vanlig bil». De største (semitrailer ) kan laste opp til 11 m3 betong. Kort renne hektes under trommelen ved levering og betongen renner ved selvfall når trommelen kjøres på tømming.

 

Bil med hydraulisk teleskoprenne

Vi har biler med hydraulisk teleskoprenne, som kan levere betongen opptil ni meter fra bilen – med maksimal leveringshøyde på 1 meter målt fra bakkehøyde der bilen er parkert.

Operasjonen fjernstyres av sjåføren og teleskoprennen kan beveges 180grader bak bilen. Betongen fordeles over en flate eller tømmes rett i en forskaling.

 

Betongbil med transportbånd

Skedsmo Betong har betongbiler (båndbiler) med transportbånd. Båndet har en lengde på opptil 16 meter, og kan «knekkes» i høyden.

Betongbil med transportbånd brukes når bilen må stå lavere enn støpestedet, eller hvis det er lengre avstand fra bilen til der betongen skal leveres. Betongen kan fordeles utover en flate eller legges rett i forskalingen. Stigningshøyden på båndet er begrenset av betongens konsistens.

 

Betongbil med påmontert pumpe

Vi har betongbiler med påmontert pumpe som og fordelermast som har rekkevidde inntil 28 m. Det er også mulig å skjøte på slanger som ligger på bakken. Dette kan gi en rekkevidde på opptil 50 meter.

Det er også mulig å få levert betongen for eksempel gjennom dører, vinduer og tuneller. Det benyttes en pumpemikser med støtteben, det krever at oppstillingsplassen har rom for dette. Ved behov for ekstra pumpelengde med bruk av slanger må kunden informere om dette ved bestilling.

 

Mobil betongpumpe med fordelermast

Skedsmo Betong samarbeider med flere pumpeoperatører.  Det finnes biler med påmontert tårnpumpe som har rekkevidde inntil 56 m.

Ved behov kan det kobles til rør eller slangeutlegg som øker rekkevidden.

Ønsker du mer informasjon?