Miljøpolicy

Skedsmo Betong AS leverer fersk betong for å bygge fremtidenes bærekraftige samfunn, og for oss er miljøarbeid en naturlig del som ligger innenfor dette området.

Målet med miljøarbeidet er å oppnå klimanøytralitet, øke gjenbruk og ressurseffektiviteten samt fase ut miljø- og helsefarlige produkter.

Gjennom en kontinuerlig produktutvikling og ved valg av råvarer med lave CO₂-utslipp så har vi mulighet til å tilby produkter innenfor de mest miljøvennlige lavkarbonbetongene.

  1. Skedsmo Betong (SB) er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001.
  2. Miljøstyringssystemet i Bedriften skal være en integrert del av SBs KS-system.
  3. Fokus skal være på kontinuerlig forbedringer og reduksjon av utslipp og fare for utslipp til ytre miljø ved å optimalisere våre produkter og gjenbruke så stor del av rest betong som mulig.
  4. Skedsmo Betong skal arbeide for å redusere miljøbelastning på nærmiljøet herunder støv og støy for naboer.
  5. Vi skal fortsette å sortere avfall og jobbe for reduksjon av CO2 og NoX utslipp ved å ta i bruk ny teknologi.
  6. Gjennom miljøstyringssystemet skal det gjennomføres kartlegging, samt risikovurdering og handlingsplaner.
  7. Alle i organisasjonen skal motta informasjon og opplæring om Miljøstyringssystemet. Det er viktig at alle ansatte har gode holdninger og bidrar til å følge Miljøstyringssystemet i sitt daglige virke. Det skal bli en måte å handle, tenke og jobbe på.
  8. SB skal i tillegg oppfylle krav og lover som er pålagt virksomheten fra offentlige myndigheter og sørge for at alle ansatte vet hvordan vi etterfølger disse.