Velg riktig betong

Vi  produserer ulike typer ferdigbetong med ulike egenskaper avhengig av hvilke konstruksjonsformål den skal benyttes til:

 

Normalbetong
Normalbetong er betong med tetthet mellom 2000 kg/m3 og 2600 kg/m3. Stort sett all ferdigbetong som produseres er normalbetong.

Tungbetong
Tungbetong har tetthet over 2600 kg/m3  og blir laget ved å bruke tunge tilslagsmaterialer, jernmalmer eller tunge bergarter. Tungbetong kan ha densitet opp mot 5600 kg/m3  Tungbetong brukes i de tilfellene man ønsker å utnytte en av de to fordelene tungbetong har, enten tyngde eller tetthet. Bruksområder for tungbetong kan være som motvekter på kraner, ballast i skip, i bankhvelv el.l.

Skumbetong
Skumbetong kan lages med densitet varierende fra 300 – 2100kg/m3 og lettflytende konsistens. Skumbetong benyttes til fylling rundt rør, avretting og isolering av golv etc.

Selvkomprimerende betong (SKB)
Selvkomprimerende betong er tilsatt superplastiserende tilsetningsstoffer og har spesielt gode flyteegenskaper. Den flyter lettere ut og fyller formen bedre enn vanlig betong gjør, dette gjør at man letter støpearbeidet betraktelig. Ulempen med SKB er at forskalingen må lages nærmest vanntett for å få et godt støperesultat. SKB kan  gi en tett og fin overflatefinish og mindre behov for å etterarbeide med sliping og sparkling.

Fiberarmert betong
Fiberarmert betong kan benyttes i gulv på grunn i boliger, garasjer og næringsbygg. Betong tilsatt stål- eller plastfiber letter arbeidet og sikrer et bedre resultat. Stålfiber i betong kan erstatte tradisjonell armering i gulv på grunn. Usikkerheten med riktig plassering av armeringen og merarbeidet fjernes. Stålfiber fordeler spenninger, øker seighet og reduserer opprissing i betongen. Plastfiber reduserer plastisk svinn. Gulv med stålfiber må glattpusses for å forhindre rustdannelser i topplaget av dekke, og i garasjer for å unngå skarpe oppstikk som kan forårsake punktering.

Undervannsbetong
Undervannsbetong benyttes som navnet sier for støping i vann, den er tilsatt spesielle tilsetningsstoffer for å redusere utvasking av sementmørtelen.  Undervannsbetong krever meget gode flytegenskaper for å sikre at støpeformen fylles helt med betong da den ikke kan vibreres.

Sprøytebetong
Sprøytebetong blir sprøytet på en annen overflate, som regel fjell eller gammel herdet betong, ved hjelp av trykkluft. Sprøytebetong blir tilsatt akselarator i munnnstykket på sprøyten for å stivne raskt og er ofte armert med fiberarmering. Det vanligste bruksområdet til sprøytebetong er fjellsikring, men den brukes også ved betongrehabilitering.

Betong for glidestøp
Betong for glidestøp blir brukt til produksjon av store kompliserte betongkonstruksjoner. I en glidestøp støpes betongen ut i en glideform som løftes med jevne mellomrom.

Profilstøpt betong
Profilstøpt betong benyttes ved støping av midtdeler, siderekkverk på veier,  for å støpe ny kantstein over gammel kantstein og andre støpeprodukter til bruk i tunneler og langs veien. Dette er en “stiv” betong som tilpasses produksjonsutstyret på byggeplassen for denne typen glidestøp. I noen tilfeller benyttes lys  betong for å øke trafikksikkerheten.

Jordfuktig betong
Jordfuktig betong brukes til for eksempel setting av kantstein og bakstøp. Denne er ikke godkjent som konstruksjonsbetong ihht Norsk Standard.

Farget betong
Farget betong kan leveres i et stort fargespekter, dette gjøres ved å tilsette fargestoffer under blandingen. Det vanligste er å bruke en hvit sement for å få en klarere farge for å oppnå en lys betong benyttes lyst tilslag og eventuelt fargepigment. Skal betongen slipes er valg av steinmateriale viktig. Ofte er det behov for en prøvestøp