Slik lager vi betong

Slik-lager-vi-betong

Tilsetningsstoffer:

Ferdigbetongen kan tilsettes ulike stoffer for å få ønskede egenskaper. Det kan for eksempel tilsettes akselerator for hurtigere herding (tørk), eller forsinker hvis man ønsker å utsette herdingen (for eksempel ved lange transporttider). Andre tilsetningstoffer kan være mikroporer, fargestoff, plastiserende-stoff (flytforbedrende) eller auv-stoff (for støping under vann).

Sement:

Vi bruker miljø- og lavvarmesement fra Cemex, en av markedets mest miljøvennlige sementer som også tilfredsstiller kravene til lavkarbonbetong. Utblandet med vann er sement etsende. Benytt alltid foreskrevet verneutstyr (hansker, briller og heldekkende bekledning, ikke shorts), slik at betongen ikke kommer i kontakt med bar hud.

Pukk:

I vår produksjon benyttes det pukk fra steinbrudd sentralt på Østlandet. Det er strenge krav til kvalitet og størrelse på pukk for at betongen skal holde de krav myndighetene (NS-EN) stiller til den. Ulike typer støping kan kreve ulik korn-størrelse (D-max) på pukken.

Sand:

Akkurat som for pukken gjelder det også her en rekke krav, vannabsorpsjon, kornstørrelse og fraksjonssammensetning er viktige egenskaper.

Vann:

For å få til en kjemisk reaksjon og herding er man avhengig av å tilsette vann. På vinterstid er det vanlig å varme opp vannet for at betongen skal holde god herdetemperatur.