Skedsmo Betong miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004

Skedsmo Betong ble Miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004 med virkning fra 27.01.2016. Sertifiseringsorganet som har godkjent Skedsmo Betong er Kontrollrådet.

Det er et stadig økende fokus på bedrifters miljøpåvirkning fra sin virksomhet. Vi i Skedsmo Betong opplever en økende interesse fra entreprenører om at vi skal være miljøsertifisert.

ISO 14001 er en internasjonal standard og et såkalt Miljøstyringssystem. Dette går ut på å innarbeide faste rutiner for internt daglig miljøarbeid og kontinuerlig forbedringer rundt miljøarbeidet. I praksis betyr dette at Skedsmo Betong Kan dokumentere at vi jobber med kontinuerlig forbedringer i forhold til vår virksomhets miljøbelastning.

Dette handler først og fremst og ta for seg noen enkelte forbedringspunkter hvert år, og gjennomføre disse. Ledelsen ved bedriften har forpliktet seg til å drive opplæring og påse at analyser, kartlegginger og handlingsplaner blir gjennomført.

Skedsmo Betong har tidligere utviklet, levert og dokumentert gjennom Miljøvaredeklarasjon (EPD) at vi har Norges mest miljøvennlige betong (B45 M40 med 119,8 kg CO2/m3). Nå er Skedsmo Betong i tillegg Miljøsertifisert!

Se vår dokumentasjon her.