Levering

Her finner du FABEKOs salgs- og leveransebetingelser og Skedsmo Betongs oversikt over pris.

Hent betong selv

Skedsmo Betong-133Hos oss kan du hente betong selv til mindre eller større prosjekter. Det vanligste er nok at man henter ut mørtel for å blande selv eller at man henter jordfuktig betong for bruk til setting av kantstein eller liknende. Husk at betong er tungt! Betong har en massevekt på ca 2400 kilo per m3 så sørg for at henger eller annet transportredskap er godkjent for, og tåler vekten på det du skal hente.

Levering av ferdigbetong på byggeplass

Retningslinjer for levering av fersk betong er gitt i NS-EN 206-1 (kap. 7 ) For at vi skal kunne produsere og levere ferdigbetong må vi ha korrekte opplysninger om følgende:

  • Kundenavn (kundenr., evt. org.nr. eller fødselsdato)
  • Leveringsadresse
  • Ønsket leveringsdato, tidspunkt og evt. leveringsintervall
  • Leveringsmengder (m3)
  • Betongtype
  • Synk (konsistens)
  • Tilsetningstoffer ( akselerator, forsinker etc)
  • Fiber (stålfiber eller plastfiber)

Der det er aktuelt må vi også få opplysninger om spesielle transportforhold på byggeplassen (fri høyde, plass- , vekt-begrensninger, telerestriksjoner etc.) samt hvilken måte man ønske betongen avlevert (bånd, teleskoprenne, pumpe etc.). En betongbil kan veie opp mot 36 tonn, så mottaksstedet må være tilrettelagt for å kunne ta i så store og tunge kjøretøy. Kunden forplikter seg til å foreta mottakskontroll ved levering på byggeplass og forvisse seg om at han har fått den betongen han har bestilt. Er det  endringer og/eller avvik skal disse  registreres på følgeseddel og rapporteres til oss. Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell overflødig betong. Kunden må derfor sørge for et eget deponi på byggeplassen. Dersom betongbilen må ta med seg retur vil kunden bli belastet for miljøgebyr (returgebyr). Etter en betonglevering er det behov for vask/renhold av renne og utstyr på betongbilene, byggeplassen må anvise et område hvor dette kan utføres.

Levering i pumpe

Ved bestilling av betong må kunden opplyse om at betongen skal leveres i pumpe slik at betongresepten er tilpasset dette, er det ikke opplyst og vi må iverksette tiltak for å få betongen pumpbar vil det påløpe ekstra kostnader.

Levering i tobb

Ved levering i tobb må det være tilrettelagt slik at bilen står høyt nok for tobben, og at det er greit å levere. Tobben må plasseres på et avrettet og horisontalt underlag. NB! Tilbakefylling av betong fra tobb til bil er ikke tillat pga. fare for klemskade og lignende!

 

Transportutstyr av ferdigbetong

Transportutstyr

I NS-EN 206-1 defineres følgende: transportblander (3.16), transporttrommel (Mossetrommel, 3.1.17) og utstyr uten tromling (3.1.18). I Skedsmo Betong har vi totalt 14 betongbiler (transporttromler) med ulikt leveringsutstyr.

 

Transportblander (betongbil) med kort renne

TransportblanderSkedsmo Betong har 4 transportblandere (kalles vanligvis for betongbil, trommelbil eller automikser) med kort renne.Standard avleveringsutstyr på disse er korte renner som hektes på under trommelen, hvor betongen renner med selvfall når trommelen kjøres på tømmefunksjon.

 

Hydraulisk teleskoprenne

Hydraulisk teleskoprenneSkedsmo Betong har 5 biler med hydraulisk teleskoprenne. Disse har kan levere inntil 9 meter fra bilen maksimum leveringshøyde på vil da være ca. 1 meter over bakkenivå der bilen står. Teleskoprennen kan beveges i en vinkel på 180o bak bilen. Betongen kan fordeles ut over en flate, eller rett i forskaling. Trommelfunksjonene og teleskoprennen fjernstyres ved avlevering av betongen.

 

Trommelbil med transportbånd

Trommelbil med transportbåndSkedsmo Betong har 5 betongbiler med påmontert transportbånd (“Båndbiler”). Transportbånd kan ha en leveringslengde på ca. 16 meter. Transportbåndet kan ”knekkes” i høyden. Levering med transportbånd brukes når oppstillingsplassen ligger lavere enn støpestedet eller det er en viss avstand fra bil til støpeplass. Betongen kan fordeles utover eller rett i forskaling, stigningshøyden på transportbåndet er blant annet begrenset av betongens konsistens. I enden av transportbåndet er det en fylleslange, som støperen styrer for å fordele betongen. Betongtransportøren styrer trommelfunksjonene og transportbåndets funksjoner ved hjelp av en fjernkontroll noe som sørger for at man kan ha god kontakt med støperen underveis.

 

Betongbil med påmontert pumpe

466164_168238156672619_442017722_oSkedsmo Betong har en betongbil med påmontert pumpe (Pumi, pumpemixer).  Utleggstårnet er 3-delt med en rekkevidde ca 28meter, det kan det skjøtes på med slanger som legges på bakken. Ved hjelp av slanger kan rekkevidden på denne måten økes med over 50 meter, ved behov for slanger må det gjøres avtale om ved besteilling av betongen. Ved bruk av pumpemixer er mulig å få betongen avlevert gjennom dører, vinduer, tuneller etc. For at pumpemixeren ikke skal velte  ved avlevering av betong  brukes det støtteben, så oppstillingsplassen må ha rom for disse. Betongtransportøren må benytte ytterligere fordelingsputer under støttebenene når det er behov for det.

 

Mobil betongpumpe med fordelermast

Skedsmo Betong-63Skedsmo Betong samarbeider tett med Betongmann AS som har tre tårnpumper påmontert bil en med rekkevidde 36 meter og 2 med rekkevidde  42meter.  I tillegg kan ytterligere rør / slangeutlegg kobles til for å nå enda lenger.

 

 

Slangepumpe

SlangepumpeSlangepumpe montert på bil med bl.a. ifyllingskar og pumpeaggregat samt slangeutlegget på lasteplanet. Slangepumper har ikke utleggstårn. Slangepumpe kan benyttes hvor innkjørsler ikke tåler vekten av en betongbil eller andre situasjoner hvor det ikke er hensiktsmessig eller mulig å benytte betongbil med påmontert pumpe eller tårnkran. En slangepumpe kan levere over 100 meter fra oppstillingsplass.