Alternativ tekst

Historien

Firmaet Skedsmo Betongfabrikk AS, er et aksjeselskap som først ble stiftet av Harry Bråten, som på den tiden drev en vellykket entreprenør­forretning på Strømmen. Ved Harry Bråthen’s bortgang overtok ­datteren Åse og hennes mann Svein Utsigt selskapet og satt som eiere av både Skedsmo Pukkverk og Skedsmo Betong og Mørtelfabrikk A/S frem til 2005, hvor foretaket ble solgt til Betongmann AS, mens familien ­Utsigt fortsatt eier Pukkverket.

Betongmann AS var opprinnelig et gulvstøpefirma fra Gudbrandsdalen og satt som eier frem til årsskiftet 2011/2012 hvor selskapet igjen skiftet eierskap og er nå eid Kongsvinger Betong AS, ferdigbetongdelen av ­KB-Gruppen AS, som er involvert i flere områder innen byggenæringen.

betongblander

Betongproduksjon:

Betongproduksjon startet tidlig i 1954. Opprinnelig med en frittfallsblander, men under årenes løp har både antall og kapasitet variert. I dag er det 2 operative frittfallsblandere og 1 mobilt blandeverk med en samlet kapasitet på over 150.000 m3 ferdigbetong per år.

Mørtelproduksjon:

Fra 1968 har man et eget lokale for produksjon av tørrmørtel, og vi leverer og produserer alle relevante kvaliteter av mur/puss- og støpemørtel, samt spesialmørtler på bestilling.