Avdeling Skedsmo

Siden 1954 har du kunnet besøke oss i Moreneveien 31 på Skedsmokorset. Det er her vi har hovedkontor og nesten all produksjon foregår også her. Vi kan produsere opptil 180 m3 ferdigbetong i timen fra tre blandelinjer, og har eget lagerutsalg på tørrmørtel.

Normale åpningstider er mandag til 06.00-15.30, men leveranser utover dette kan avtales.

Ring oss på 64 83 68 50.